Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

HISTORIA

Decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26.10.1977 r. przekazany został Zarządowi Wojewódzkiemu Pracowniczych Ogrodów Działkowych teren nie zabudowany, składający się głównie z ugorów i nieużytków rolnych, położony na zachód od ul. Równoległej w obrębie dzielnicy ‚Podzamcze’ zajmujący powierzchnię 64 ha, z przeznaczeniem na utworzenie ogrodów działkowych.

Zarząd Wojewódzki powołał inicjatywną grupę ludzi spośród, których wyłoniony został pierwszy zarząd, wytyczonych 300 działek na przekazanym terenie.

Trzeba wymienić nazwiska osób najbardziej aktywnych w owym okresie, byli to: Józef Mielczarek Bolesłw Hawryluk, Stanisław Skwira, Lucjan Kwiatkowski, Jerzy Judyn.

Utworzenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego ‚Podzamcze’ nastąpiło 2 maja 1978 r., a zarząd powstał 16 sierpnia 1978 r. Jego prezesem wybrany został emeryt KWK ‚Thorez’ Henryk Stępniewski. Jemu i pozostałym członkom zarządu przypadł w udziale najcięższy okres mozolnych prac i najtrudniejsze działania organizacyjne. Sprawy organizacyjne i administracyjne załatwiane były na stojąco, ‚pod chmurką’. Nie było możliwości uzyskać lokalu w początkowym okresie budowy osiedla ‚Podzamcze’

Z upływem czasu sukcesywnie obejmowano nowe tereny i przydzielano je chętnym. Powiększały się szeregi działkowców, rosła liczba oczekujących na przydział mimo, że przybywało terenu.

Jesienią 1979 r. zarząd POD uzyskał małe nie ogrzewane pomieszczenie przy ulicy Kasztelańskiej 60. W roku 1980 zakupiono 3 tys. siatki ogrodzeniowej, 350 przęseł (siatka w ramie) oraz słupki. Uzyskano lepsze pomieszczenie, ogrzewane i z WC przy ul. Hetmańskiej 76.

Wiosną 1982 r. na nadzwyczajnym zebraniu zarządu wybrano nowy jego skład. Na jego czele stanął ppłk. Stanisław Buja. Wiceprezesami zostali panowie: Mielczarek i Załuski. Pełniący funkcję prezesa zarządu Henryk Stępniewski przyjął obowiązki magazyniera. Sekretarzem pozostał nadal Władysław Romański

W 1983 r. pod zagospodarowanie uzyskano nowe tereny. Zakończono utwardzanie alei Topolowej, kontynuowano nowych alei oraz poprzecznic. Kontynuowano grodzenie ogrodu siatką, zakończono je długości 2700 mb. Zarząd przeniósł się do nowego lokalu przy ul. Basztowej 23, było to mieszkanie typu M4.

W 1984 r. zagospodarowano kolejne 210 działek.

Dzień Działkowca 15 września 1985 r. był obchodzony bardzo skromnie. Na terenie ogrodu urządzona została wystawa warzyw, owoców i kwiatów pochodzących z naszego ogrodu i kwiatów z POD ‚Wałbrzych’.

wystawa1

wystawa2

Podstawową sprawą każdego ogrodu jest woda. Od początku istnienia POD ‚Podzamcze’ myśl o jej doprowadzeniu na teren działek nurtowała zarząd. Powstał śmiały projekt ujęcia wody z potoku Czyżynki przepływającego przez położoną w pobliżu ogrodu wieś Strugę, wybudowania przepompowni i doprowadzenia jego wód do zbiorników umieszczonych na najwyższym wzniesieniu w zachodniej części naszych terenów. Ze zbiorników siecią rurociągów woda rozprowadzona by była do każdej działki. O realizacji tego projektu będzie w dalszej części kroniki.

Zaplanowana budowa wiaty zlokalizowanej obok magazynu oraz przełożenie dachu magazynu zostały wykonane. Dodatkowo obok magazynu stanęła kryta weranda dla ochrony interesantów przychodzących po zakupy i dla załatwienia różnych spraw związanych z zagospodarowaniem działek. Tuż po zakończeniu tych prac, Spółdzielnia Mieszkaniowa ‚Podzamcze’ zaproponowała bezpłatne przejęcie drewnianego baraku o pow. 110 m2. Obok wjazdu na teren ogrodu, przy al. Topolowej, na betonowym fundamencie usadowiono ten barak. Pod koniec 1985 r. zaplanowano, że barak ten w przyszłości po jego modernizacji, doprowadzeniu wody, energii elektrycznej i kanalizacji będzie pełnił funkcję pomieszczeń dla zarządu i dla organizacji różnych uroczystości.

stepniewski3

W roku 1986 przybywa nowy teren pod zagospodarowanie. W ogrodzie liczba działek przekroczy 2200. W dniach sprzedaży nasion i artykułów potrzebnych do prac ogrodowych stoi spora kolejka kupujących. Sprzedażą zajmuje się znany wszystkim, odznaczający się zwykle dobrym humorem pan Henryk Stępniewski. (fot. powyżej)

3

Ruszyła znowu budowa baraku zależna jak wiadomo od możliwości nabywania trudno dostępnych wówczas materiałów. Trwa jeszcze praca wykończeniowa podłóg, stropów i innych elementów. Ukończona została już tzw. duża sala. Gdyby nie braki materiałowe, które zatrzymują roboty, postęp byłby znacznie szybszy. Brakuje pustaków i cegieł. Jeszcze gorzej jest z nabyciem kabli i rur. Wiadomo, że bez tych materiałów nie będzie światła i wody.

Dzień Działkowca – 6 wrzesień 1986 r.

4

Nasze doroczne święto w tym roku obchodziliśmy wyjątkowo uroczyście, przy dużym zainteresowaniu społeczeństwa, z należytą oprawą i pompą.

Byliśmy w tym roku gospodarzami dużej wystawy plonów pochodzących z ogrodów działkowych kilku dzielnic Wałbrzycha, w tym Sobięcina i Nowego Miasta. Nasza ekspozycja wypadła najbardziej okazale a z ufundowanych 30 nagród, nam w udziale przypadło 16. Niezwykle udany był również kiermasz narzędzi, środków chemicznych, nasion, cebul kwiatów, nawozów mineralnych itp. Przygrywała i śpiewała popularna kapela z Dzierżoniowa oraz orkiestra dęta Straży Pożarnej ze Świebodzic.

5

Fragment ekspozycji na tle Podzamcza

6

11 sierpnia 1986 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu w jego nowym pomieszczeniu na terenie ogrodu przy al. Topolowej. Trwa jeszcze przestawianie mebli, przenoszenie akt i urządzanie nowej siedziby. Trochę mało miejsca, lecz ‚domek ciasny ale własny’. Pierwsze zebranie zarządu odbyło się w sali posiedzeń, przygotowanej na pomieszczenie 70 osób, wyposażonej w stoły i krzesła, dobrze oświetlonej i ogrzewanej. Obiekt, w którym znalazła się dobrze wyposażona kuchnia, sanitariaty i magazyn będzie wynajmowany działkowcom i ich rodzinom na uroczystości, zabawy i spotkania. Po raz pierwszy w 1986 roku odbył się tutaj bal sylwestrowy.Powyżej zdjęcie naszego domu od strony zachodniej.

ROK 1987

12 marca odbyło się poszerzone zebranie zarządu, poświęcone podsumowaniem roku minionego i zaplanowanie działań na rok bieżący. Prezes Jan Kobel omówił zasadnicze zmiany w Statucie gdzie m.in. dopuszczono budowę altanek do 25 m2. Zrezygnowano z budowy placu zabaw dla dzieCI.

Siedziba zarządu zyskuje na popularności. Coraz więcej ludzi korzysta z wynajmu naszego lokalu. Coraz więcej organizacji terenowych z Podzamcza znajduje w nim pomieszczenie na zebrania swoich członków.

Został zakupiony barakowóz, który służy za pomieszczenie dla celów gospodarczych. Zainstalowano w nim piłę tarczową i piłę do cięcia rur, służy również jako magazyn do przechowywania materiałów.

Starania o ziemię położoną na północy ogrodu powiodły się. Uzyskano nowych 245 działek.

Zakupiono 800 mb. siatki ogrodzeniowej. Zakładano, że do 1990 roku uda się całkowicie ogrodzić ogród. W ten sposób parkanem z siatki drucianej otoczonych zostanie 2452 działki.

Jest duży postęp w prowadzeniu melioracji terenu ogrodu. Rowy melioracyjne wykładane są płytami betonowymi perforowanymi. Prace prowadzi Spółka Wodna na kosz Urzędu Geodezji i Gospodarki Gruntami. Wykonano 3450 mb., pozostało jeszcze ok. 400 mb. rowu.7Nasza skromna siedziba jest dobrą wizytówką porządku, gospodarności i estetyki.

12 września 1987 r. – doroczne święto Dzień Działkowca

Na pięknie udekorowanym podwórku przed Domem Działkowca zorganizowano wystawę kwiatów, warzyw i owoców wałbrzyskich ogrodów działkowych, z udziałem sąsiadów z innych dzielnic miasta i okolicy. Na przekór brzydkiej pogodzie impreza bardzo udana, cieszą oczy piękne okazy warzyw, owoców i kwiatów

9Jedno ze stoisk z eksponatami wystawy.

Na placyku przed wejściem do naszego domu produkuje się zasługująca na uznanie, orkiestra dęta Straży Pożarnej ze Świebodzic. W jej składzie znajduje się 12 działkowców.

10

Z okazji wystawy, jak co roku, nie obeszło się bez konkursu z nagrodami. W śród nagrodzonych kryształowym pucharem za zajęcie I miejsca znalazł się Zbigniew Czarniecki. Wyhodował u siebie najpiękniejsze brokuły i kabaczki. Na zdjęciu poniżej odbiera z rąk księgowej Basi nagrodę i gratulacje.

11

Korzystając ze sposobności zorganizowano także sprzedaż nasion, narzędzi i środków ochrony roślin. Znalazł się również spory wybór książek, pism i broszur. Na zdjęciu poniżej, znana postać kol. sekretarki zarządu przy sprzedaży książek.

12

We współzawodnictwie między ogrodami w całym województwie wałbrzyskim zajęliśmy I miejsce. Zdjęcie poniżej przedstawia naszego Prezesa, który otrzymał z tej okazji nagrodę i puchar.

13

Plony ‚PODZAMCZA’
14Na zdjęciu fragment wystawy plonów z naszych działek i znani członkowie Zarządu POD ‚Podzamcze’

Podsumowanie roku odbyło się 10 grudnia na 12 posiedzeniu zarządu.

W Sylwestra natomiast w naszej sali konferencyjnej Józek Gwizdała zorganizował spotkanie przy muzyce płynącej z własnej aparatury, przy własnych nagraniach. O północy był szampan i dużo dobrych wzajemnych życzeń.Później był wspólny śpiew przy akompaniamencie gitary. I tak weszliśmy w Nowy Rok.

ROK 1988

Działalność rozpoczęto poszerzonym zebraniem zarządu w dniu 14 stycznia, na którym zaplanowano najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji w bieżącym roku.

Rok 1988 jest rokiem jubileuszowym – minęło już dziesięć lat od powstania naszego ogrodu

21 maja odbyła się konferencja sprawozdawczo wyborcza delegatów. Na sali zasiedli delegaci wybrani spośród 2450 użytkowników działek. Konferencji przewodniczy Ryszard Kukla. Przy okazji Złote Odznaki ‚Zasłużony Działkowiec’ otrzymują: Buja, Skwira, Romański, Hawryluk, Zarębski i Gwizdała. Srebrną Odznakę otrzymali: Abramowski, Budzowski, Wrona, Wiszniewski, Baranowski, Siwek i Stankiewicz. Brązową odznakę otrzymał autor kroniki Włodzimierz Mańko na podstawie której ten tekst jest redagowany. Po wręczeniu listów gratulacyjnych i amfor kolejnym wyróżnionym działkowiczom zebranie nabrało roboczego charakteru.

Wysłuchano sprawozdań Prezesa i Przewodniczących poszczególnych komisji. Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.

Oto lista członków nowego Zarządu:

 1. Abramowski Ryszard – członek Zarządu
 2. Banaszkiewicz Teresa – członek Zarządu, Sekretarz
 3. Buja Stanisław – członek Zarządu
 4. Filipowski Bolesław członek Zarządu
 5. Gwizdała Józef – członek Zarządu
 6. Grycel Czesław – członek Zarządu
 7. Hawryluk Bolesław – członek Zarządu
 8. Kobel Jan – Prezes Zarządu
 9. Maciąg Wiktor – członek Zarządu
 10. Mańko Włodzimierz – członek Zarządu – kronikarz
 11. Mańkowski Stanisław – członek Zarządu
 12. Mianowski Henryk – członek Zarządu
 13. Mielczarek Józef – Wice Prezes Zarządu
 14. Papaj Eugeniusz – członek Zarządu
 15. Siwek Stanisław – członek Zarządu
 16. Skwira Stanisław – członek Zarządu
 17. Stankiewicz Henryk – członek Zarządu
 18. Wrona Stanisław – członek Zarządu
 19. Zarębski Alojzy – członek Zarządu

Ustalono skład Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej.

29 czerwca zebrali się członkowie Zarządu Komisji Rewizyjnej, Rozjemczej, Gospodarze, i Społeczni Instruktorzy. Omawiano aktualną sytuację i ocenionio stan ogrodu. Było wiele uwag i zastrzeżeń.

Doroczne święto

Była to niedziela ale już od rana na działkach widać było ożywiony ruch. Wystawcy zwożą swoję ‚okazy’.

16

Zaprzyjaźniona z nami orkiestra ze Świebodzic jest już w akcji.

17

Fragment ekspozycji. Jak widać na zdjęciu wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

18

Nie mogło być wystawy bez konkursu na najpiękniejsze okazy i ekspozycje, a konkurs nie mógł odbyć się bez nagród. Poniżej grono osób nagrodzonych pięknymi wazonami z porcelany. (Z prawej Prezes ZW PZD w Wałbrzychu Wincenty Kulik.

19

Poniżej na tle swoich ekspozycji, wzorcowe działkowiczki: Maria Sobieraj, Józefa Bieńkowska, Małgorzata Rybarska. W środku szef imprezy Wice Prezes Józef Mielczarek, a zlewej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni

20

Pod koniec listopada na teren ogrodu dotarła pierwsza cysterna o wymiarach 6 x 2,3 m.

I wtym roku zorganizowano tradycyjnie bal sylwestrowy i weszliśmy w kolejny Nowy Rok 1989

ROK 1989

Plan pracy na bieżący rok zakłada 13 punktów. Najważniejszym zadaniem jest sprawa doprowadzenia wody na działki.

Nowym Wiceprezesem Zarządu został Antoni Slusarek.

Gościmy módzież szkolną, która chętnie przychodzi na organizowane tu w okresie ferii letnich zabawy w sali lub przy ognisku. Organizatorką jest pani Cytera, jak widać na zdjęciach poniżej zadowoleni są wszyscy.

21

22

10 września był obchodzony Dzień Działkowca. Setki ludzi spaceruje po deptaku przed siedzibą zarządu i z zainteresowaniem ogląda eksponaty owoców, warzyw i kwiatów przy dźwiękach grającej orkiestry górniczej.

23

W tym roku było o wiele skromniej niż rok temu, ale nie obyło się bez konkursu na najdorodniejsze okazy kwiatów owocó i warzyw.

Najwyższe oceny uzyskali: Bogumiła Ulewicz – nagroda 8 tys. zł., Józefa Bińkowska, Maria Sobieraj, Małgorzata Rybacka – nagrody po 6 tys. zł., Beata Banasik, Jan Dudek, Jan Wiszniewski, Józef Gwizdała, Janina Szydłowska – nagrody po 5 tys. zł., Józef Warzecha, Józef Zieliński – nagrody pocieszenia po 2 tys. zł. Ponadto przyznano nagrodę 12 tys. zł. zespołowi z rejonu I reprezentowanemu przez Henryka Mianowskiego.

Ślimaczy się akcja doprowadzenia wody nadziałki, została wybudowana hydrofornia nad Czyżynką, mamy też pompę do, której brak jest zasilania. Jest kompletny brak zainteresowania ze strony głównego inwestora tj. Woj. Zarządu PZD w Wałbrzychu.

ROK 1990

Nadzór nad ogrodem mają przejąc członkowie zarządu i społeczni inspektorzy, w miejsce dotychczasowych opłacanych gospodarzy.

W sobotę 10 marca odbyło się spotkanie wyróżniających się działkowiczek z członkami zarządu. Panie otrzymały w prezencie ręczniki frote, a wszystko to z okazji Dnia Kobiet.

Dnia 21 czerwca odbyło się zebranie Zarzadu z udziałem Prezesa Zarządu Woj. PZD w Wałbrzychu Wincentego Kulika i przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego osiedla. Omówiono wiele spraw poruszanych również w maju na konferencji sprawozdawczo informacyjnej. Mówiono o złych zachowaniach ludzkich, o śmietniskach tworzonych przez niechlujnych działkowców na obrzeżach ogrodu, o włamaniach do altan, o nieudolnej działalności Zakładu Gospodarczego w Szczawnie Zdroju. Zastanawiano się nad dalszym losem naszej największej inwestycji jaką jest doprowadzenie wody na działki z pobliskie rzeki Czyżynki. W tym miesiącu ogromnym nakładem pracy i kosztów woda doprowadzona została do najwyższego wzniesienia w naszym ogrodzie. Obecnie z wody korzysta jedynie kilkuset działkowców. Przewożą ją na wózkach w pojemnikach lub przenoszą wiadrami.

Lipiec 1990 roku. Wysiłkiem organizacyjnym zarządu oraz wysiłkiem fizycznym brygady ludzi, którym przewodniczył wiceprezes Józef Mielczarek – ruszył sprawa doprowadzenia wody na działki. To czego nie zdołały dotąd wykonać wciąż plajtujące firmy pracujące na rzecz zleceniodawcy Woj. Związku PZD w Wałbrzychu, wykonane zostało własnymi siłami. W wykopanym kilometrowym rowie ułożono rurociąg i kabel elektryczny, wykonano próby ciśnienia i szczelności i podłączono go do pomp w hydroforni wybudowanej na rzece Czyżynce i zbiorników posadowionych w najwyższym punkcie ogrodu.

27 lipca b.r. pod obrady Sejmu RP wniesony został przez 17 posłów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego projekt ustawy której treść zbulwersowała prawie całe nasze społeczeństwo, a wśród działkowców wywołała wrzenie i zdecydowane protesty. Już pierwszy artykuł ustawy stwierdzający, że ogrody działkowe przechodzą w stan likwidacji w chwili wejścia w życie ustawy, a dalej, że grunty stają się własnością gmin, zaś nowi właściciele ustalą nowe warunki wydzierżawienia ogrodów działkowych z dotychczasowymi użytkownikami – daje przedsmak tego co nas wszystkich czeka. Wysłano pismo do Marszałka Sejmu prof. Mikołaja Kozakiewicza. Po pewnym czasie ze strony Parlamentu RP wyszło oświadczenie o wycofaniu niefortunnego projektu ustawy. Zasiana nieufność jednak pozostała.

Dzień Działkowca – 16 września. O godz. 9,00 cały plac zapełnił się tłumem zwiedzających i kupujących.

24

Fragment stoisk z kwiatami. Na zdjęciu po lewej, znana z hodowli kwiatów przedstawicielka Sobięcina Eugenia Baranowska.
25
Fragment stoiska z warzywami i owocami.

ROK 1991

W zarządzie ogrodu porusza się wiele spraw, które podsumowują dotychczasowe działania, mówi się o planach na przyszłość. Praca staje się coraz trudniejsza, powtarzają się obawy związane z zakończeniem inwestycji doprowadzenia wody na działki, która choć już jest doprowadzona na teren ogrodu, to nie jest jeszcze na działkach. Mówi się o przejęciu nowych terenów i o porządkowaniu ogrodu.

14 marca odbyło się zebranie zarządu z reprezentacją Pań z okazji Dnia Kobiet.

Przydzielone zostały nam nowe tereny na 86 nowych działek.

26 maja o godz. 10 rozpoczęła pracę Konferencja Sprawozdawcza POD ‚Podzamcze’. Obecny jest Prezes ZW Wincenty Kulik. Przewodniczącym zebrania został wybrany Kukla. Wybrano wymagane regulaminem poszczególne Komisje. Zebranych przywitał Prezes Jan Kobel, który omówił dokładnie wyniki realizacji planu. Bilans zamknięty został wynikiem zerowym. Omówił wiele spraw podkreślając, iż najtrudniejszym zadaniem w roku bieżącym pozostaje postęp prac w doprowadzeniu wody na działki.

Na nowym fundamencie, powiększonym o 50 m. kwadratowych z zakupionych pustaków wokół naszego starego baraku wybudowany został nowy budynek. Jest nie tylko większy lecz wreszcie trwały, bezpieczny i będzie służył następnym pokoleniom działkowców.

W pierwszych dniach sierpnia ruszyły roboty przy doprowadzeniu wody na działki. Od najwyższego wzniesienia, na którym usadowiono zbiorniki zaczęto kopać rów pod rurociąg. 16 sierpnia spawany rurociąg o średnicy 80 mm ułożony został na długości ok. 730 mb. Zatrudnieni przy pracach to Witold Minkiewicz, Czesław Jurkowski, Stanisław Duda i Zbigniew Mianowski.

W lipcu odbyło się zebranie w nowej powiększonej sali, która również będzie służyła działkowiczom na organizację zabaw, wesel, spotkań.

Dzień Działkowca – Święto Plonów

Tym razem nie ma wystawców z innych ogrodów. Duże zainteresowanie budzą oryginalne sadzonki rzadkich krzewów i roślin domowych przygotowane przez wałbrzyskie ‚Interpergo’. Są wydawnictwa książkowe, broszury, nawozy, nasiona, narzędzia ogrodnicze, środki ochrony roślin. O godz. 11 zapełniła się sala zebrań.

Na zdjęciu poniżej, drugi od prawej w pierwszym rzędzie Stanisław Zięba – odznaczony Złotą Odznaką Zasłużonego Działkowca, trzeci to Józef Czekański – odznaczony Srebrną Odznaką.

26

Na zdjęciu poniżej – dekorowanie znanego działacza byłego Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej ‚Podzamcze’ Stanisława Kaczmarka i Stanisława Zięby.

27

Nastąpiło wręczenie nagród za wzorowo uprawiane działki, nagrodzono również wystawców plonów.

Trwają przygotowania do pożegnania starego roku i powitania nowego na tradycyjnej zabawie sylwestrowej w Domu Działkowca. Jak zwykle organizator kol. Gwizdała ze swoim zespołem wywiązał się doskonale.

ROK 1992

Wzrasta ilość włamań do altan i kradzieży wszystkiego co przedstawia jakąkolwiek wartość. Są to kury, króliki, butle gazowe itp. Włamania nie interesują zbytnio naszej policji, która ma nadmiar spraw poważniejszych, nie mają czasu jak powiadają zajmować się głupstwami.

W skład zarządu ogrodu na lata 1992 – 1996 wybrani zostali: Ryszard Abrzmowski, Stanisław Buja, Józef Gwizdała, Jan Kobel, Ryszard Kukla, Włodzimierz Mańko, Stanisław Mańkowski, Henryk Mianowski, Józef Mielczarek, Stanisław Skwira, Henryk Stankiewicz, Józef Wesołowski. Prezesem na dalsze cztery lata został ponownie Jan Kobel. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marek Lewandowski a Rozjemczej Józef Wróbel.

Lato stulecia jak niektórzy mawiają, jest potwornie gorąco temperatury w lipcu powyżej 30 stopni. Jednak rozpalona słońcem koparka drąży na nazych alejach rowy a za nią w tym ‚afrykańskim’ upale posuwa się brygada układająca w wykopie rurociąg w którym wkrótce popłynie upragniona woda alejkami Środkową, Północną i Olszaną.

Wykonano dodatkowo dalsze 600 mb. ogrodzenia. Pozostało jeszcze ok. 400 mb.

Cztery wielkie nowe zbiorniki o wym. 10 x 2,3 m. przetransportowane zostały już na górę i złożone obok czterech już pracujących. Zbiorniki przywiezione zostały ze zlikwidowanej koksowni ‚Mieszko’ gdzie udało się je kupić po 10 mln. zł. za każdy. Koszt transportu to kolejne 3 mln. zł.

Ostatnia dekada sierpnia – wykonano 1500 mb. rurociągu wodnego. W Domu Działkowca zakończono prace wykończeniowe.

We współzawodnictwie między ogrodami zajęliśmy w tym roku szóste miejsce. Nie jest to wielkie osiągnięcie, ale biorąc pod uwagę 110 hektarów, który sprawia, że w takiej skali nie ma dla nas konkurenta i możliwości jakiegokolwiek porównania – nie jest źle. W naszej czwartej grupie, znajdują się ogrody zajmujące teren powyżej 30 hektarów, jest ich niewiele a takich jak nasz zaledwie trzy w kraju. W skali krajowej, pierwsze miejsce zajął ogród w Świdnicy im. generała W. Świerczewskiego. Wadą naszego ogrodu za co otrzymujemy punkty ujemne to stan alejek.

Koniec roku zakończył tradycyjny już bal sylwestrowy.

ROK 1993

16 maja odbyła się Konferencja Delegatów. Wszystko odbyło się zgodnie z planem. Delegaci zjawili się prawie w komplecie co widać na zdjęciu poniżej.

28

Dokonano przy okazji dekoracji działkowiczów odznakami ‚Zasłużony Działkowiec’. W śród odznaczonych były też panie co widać na zdjęciu poniżej.

29

Naszymi delegatami na Zjazd Wojewódzki byli: Stanisław Buja i Józef Mielczarek.

Okazyjnie zakupione i przywiezione na miejsce potężne zbiorniki na wodę czekają na zabudowanie i podłączenie do sieci. Tymczasem przygotowywane są dla ich posadowienia, betonowe fundamenty – konsole. Poniżej – betonowanie fundamentów.

30

Zbiorniki są wielkie, ciężkie i w części wypełnione jeszcze przechowywanym w nich materiałem ze smołą.

31

W najbliższym czasie, po wyczyszczeniu i konserwacji zbiorniki zostaną podłączone do sieci rurociągów.

32

33

Posadowione na fundamentach zbiornik na wodę z rzeki Czyżynki zostały wyczyszczone i zakonserwowane. Połączone systemem rur stanowią całość o łącznej pojemności ok. 250 m3. Można sobie wyobrazić, że jest to basen długości 25 m szerokości 10 m i głęboki na 1 m.

W sobotę 11 września obchodzono Dzień Działkowca. Wśród nagrodzonych ogrodów znaleźliśmy się i my. Nagrodę odebrał wiceprezes Józef Mielczarek. (fot)

34

Następnie udekorowano działkowców odznakami ‚Zasłużony Działkowiec’

35

Osiągnięcia w roku 1993 są duże. Pokonano wiele trudności zda się nie do przezwyciężenia. Wykonano pracę najważniejszą i najtrudniejszą dla programu nawadniania ogrodu. Jest nią stacja wielkich zbiorników wody połączonych w system o pojemności ok. 250 m3. Nie została przerwana praca nad budową rurociągu wodnego doprowadzającego wodę na działki. Przybyło jeszcze 320 mb. rurociągu. Dodatkowo wykonano prace ogrodzeniowe i inne mniejsze inwestycje.

W ostatnią, sylwestrową noc jak zwykle był bal w naszej sali.

ROK 1994

Coraz więcej osób rezygnuje z uprawiania działek. Działki są różne pod względem zabudowy, zagospodarowania i różne bywają przyczyny z ich rezygnacji. Główną jest ta naturalna, związana z upływem czasu, starzeniem się i utratą sił. To jest naturalne. Gorzej, że jest małe zainteresowanie w ich nabywaniu.

Trwa zainicjowana przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców dyskusja na temat nowelizacji regulaminu.

Ostatnie wyniki badań ekologicznych są pomyślne. Dyrektor Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska oznajmił, że w wyniku przeprowadzonych badań najlepszym, najmniej skażonym ekologicznie obszarem w Wałbrzychu jest rejon ‚Podzamcza’.

28 maja na konferencję działkowców przybyło 74% delegatów. Sprawozdanie z rocznej działalności złożył Prezes Jan Kobel, zebraniu przewodniczył Ryszard Kukla. Mówiono o sprawach interesujących działkowiczów w tym głównie o postępie prac przy budowie rurociągu wodnego i doprowadzeniu wody na działki. Starano się znaleźć receptę na to by nie wjeżdżano samochodami na teren ogrodu, by nie wprowadzać psów bez smyczy, by nie niszczono naszych urządzeń – bram, ogrodzenia, kranów, rurociągu, by nie zaśmiecano terenu wokół ogrodu, itp.

Działkowcy, którzy chcieli mieć wodę wcześniej nie czekając na odległy termin jej doprowadzenia, organizują się i robią to własnym wysiłkiem. Zarząd gwarantuje rury. Wykop, ułożenie, trójniki i zasypanie już we własnym zakresie. Tym sposobem wykonanych zostało kilkaset metrów rurociągu wodnego a kilkadziesiąt dodatkowych działek ma już wodę.

Kasa pusta, plony spowodowane suszą ubogie – zatem odstąpiono od organizacji uroczystości Dnia Działkowca.

ROK 1995

Ponumerowano na nowo działki. Porzucono istniejący dotąd podział na rejony i powtarzające się numery działek a wprowadzono jasny, prosty system numeracji od 1 do 2560. W biurze trwa praca nad zmianą numeracji kartotek. To uprości i skróci czas załatwiania interesantów.

Miasto nas nie wsparło. Zwracaliśmy się do władz miasta z prośbą o dofinansowanie kwotą 50 tyś. nowych złotych na rozbudowę sieci wodnej w ogrodzie. Załatwiono nas odmownie. Nie jesteśmy, jak podano m.in. inwestycją dochodową. To, że z działek i zdrowej żywności korzysta ponad 10 tys. ludzi, że naszą pracą wzbogaciliśmy ponad 100 ha ziemi czyniąc ją żyzną, i piękną, że zbudowaliśmy drogi, rowy melioracyjne i mozolnie rozbudowujemy sieć wodociągową – miasta nie obchodzi. Trzeba jednak powiedzieć, że nie zupełnie i nie do końca, trwa bowiem nadal szukanie sposobu na skomunalizowanie działek przez władze miejskie i gminne.

8 kwietnia odbyła się konferencja Delegatów POD ‚Podzamcze’. Przewodniczył tradycyjnie Ryszard Kukla. Reszta odbyła się zgodnie z przyjętym programem. Do rozpatrzenia wniesiono następujące propozycje działkowców: 1. czas wnoszenia opłat skrócić do końca marca, 2. podwyższyć opłaty na inwestycję wodną, 3. urealnić możliwość korzystania z usług fachowców takich jak stolarz, spawacz i inni. Zorganizować odpłatną wypożyczalnię sprzętu jak wózki, taczki, kosiarki, itp.

Nieustający nasz protest przeciw komunalizowaniu pracowniczych ogrodów nie pozostaje bez echa. Swoim upartym działaniem zainteresowaliśmy władze państwowe i parlamentarne w Polsce. Osiągnięto wreszcie sukces. Nowelizacja ustawy z dnia 6 maja 1981 r. gwarantuje nienaruszalność naszych praw w zakresie gospodarowania gruntami użytkowanymi przez Polski Związek Działkowców. Szczegółowy opis debaty sejmowej nad uchwalaniem ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych znalazł się w specjalnie wydanym Biuletynie nr 5 PZD.

Niespodziewanie odszedł od nas inż. Stanisław Mańkowski – od lat zaangażowany członek zarządu. Doskonały fachowiec w zakresie budownictwa naziemnego. Zmarł 29 sierpnia.

W sobotę 9 września obchodziliśmy ‚Dzień Działkowca’. Gospodarzem obchodów był Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Działkowców w Wałbrzychu. Uroczystości otworzył Prezes PZD Wincenty Kulik przemawiając do zgromadzonych przed naszym budynkiem. Następnie głos zabierali inni przybyli na naszą uroczystość, w tym także członek Krajowej Rady Działkowców z Warszawy – poseł na Sejm, i inni.

36

Przemawia Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wincenty Kulik. Obok stoją nasz Prezes Jan Kobel i przedstawiciel Krajowej Rady PZD z Warszawy.

37

Nagrodę w postaci dyplomu za osiągnięcia w całorocznej pracy z rąk Prezesa PZD odbiera Jan Kobel.

Jak co roku po imprezie, wystawione plony zostały zebrane przez naszego gospodarza Henryka Mianowskiego i przekazane dla dzieci z Państwowego Domu Dziecka.

Wiśnie dla dzieci – Drzewka wiśni posadzonych przez nas obok budynku zarządu dość obficie w tym roku zaowocowały. Plony zdecydowaliśmy się oddać dla Państwowego Domu Dziecka, pod warunkiem, że je sami zbiorą. Przysłani ich wychowankowie zebrali ok. 60 kg wiśni co wzbogaciło im jadłospis.

Rozważana była sprawa budowy dodatkowej przepompowni usytuowanej obok stacji zbiorników, która ma zwiększyć ciśnienie wody w rurociągach nawadniających.

38

Zdjęcie powyżej przedstawia zbudowaną stację zbiorników wodnych o kubaturze 25 kubików i miejsce nowej inwestycji.

Wyniki jesiennej lustracji ogrodu okazały się mało budujące. Na 2565 działek aż 59 jest całkowicie zaniedbanych, to ponad 2%.

Próba komunalizacji ciąg dalszy – Tym razem nasi przeciwnicy we wniosku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżyli znowelizowaną ustawę z czerwca br. jako niezgodną z Konstytucją!

Gościła u nas grupa ludzi niepełnosprawnych, psychicznie uposledzonych. Pokazaliśmy im na czym polegają prace na działkach i uzyskiwanych efektach w postaci plonów owoców, warzyw i kwiatów. Zainteresowanie naszych słuchaczy było ogromne, graniczące z dziecięcym zachwytem. Propozycję przydzielenia im pod uprawę kawałka ziemi przyjęto z wielką wdzięcznością. Będzie to nowy, korzystny obszar ich terapii zajęciowo-psychologicznej.

ROK 1996

Po licznych dyskusjach z fachowcami zmieniliśmy projekt zasilania mającej powstać hydroforni przy stacji wodnej, dla podniesienia ciśnienia w rurociągu rozprowadzającym wodę na działki – z napowietrznego na kabel ziemny. Szczegółowa analiza kosztów wykazała wyższość kabla ziemnego.

25 maja odbyła się konferencja sprawozdawczo wyborcza. Przebieg wg ustalonych od lat zasad. Zebraniu przewodniczył Tadeusz Kukla. Wręczono odznaczenia, wybrano poszczególne komisje. Wysłuchano sprawozdania Prezesa za ubiegłą kadencję. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Dokonano wyboru składu Zarządu oraz Komisji na następną kadencję tj. do 2000 r.

Zarząd

 1. Abramowski Ryszard
 2. Buja Stanisław
 3. Gwizdała Józef
 4. Kobel Jan
 5. Kukla Tadeusz
 6. Mańko Włodzimierz
 7. Mianowski Henryk
 8. Mielczarek Józef
 9. Skwira Stanisław
 10. Stankiewicz Henryk
 11. Wesołowski Józef

Komisja Rewizyjna

 1. Lewandowski Marek
 2. Dębczak Wacław
 3. Kwiatkowska Stefania
 4. Baranowski Jerzy

Komisja Rozjemcza

 1. Wojciechowski Andrzej
 2. Herman Teresa
 3. Oleszkiewicz Danuta

Funkcję Prezesa Zarządu powierzono dotychczasowemu Janowi Koblowi. Wiceprezesem został Józef Mielczarek, a gospodarzem ogrodu Henryk Mianowski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marek Lewandowski a Komisji Rozjemczej Andrzej Wojciechowski.

Migawki z Konferencji
39
Dekorowanie zasłużonej działkowiczki. Odznaczenia wręczał Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PZD w Wałbrzychu.
40
Następna ceremonia odznaczenia.
41
Stół prezydialny konferencji. Od lewej Marek Lewandowski, Stanisław Kaczmarek, Tadeusz Kukla, Jan Kobel.
42
Przez cały czas obrad pracowała Komisja Wniosków – Stanisław Buja i Franciszek Świątek.
43
Instruktor społeczny Okoń oraz członkowie Zarządu Ryszard Abramowski, Włodzimierz Mańko, Stanisław Skwira i Józef Wesołowski.

Prezes Roku – Rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs na Prezesa Roku POD. W gronie najlepszych znalazł się nasz Prezes Jan Kobel.

Ułożono kabel ziemny 380 V do zasilania pomp. Wybudowano hydrofornię obok stacji zbiorników wodnych.

ROK 1997

Jubileusz stulecia Pracowniczych Ogrodów Działkowych – Zaczęło się to przed wiekiem w Grudziądzu. Póżniej powstawały w innych miastach, zyskiwały na znaczeniu w życiu ich mieszkańców. Obecnie mamy w kraju 7628 ogrodów działkowych rozlokowanych na ponad 43 tysiącach hektarów ziemi, którą niegdyś w większości stanowiły nieużytki, hałdy, wysypiska śmieci, piaski i błota, a teraz zostały zwrócone przyrodzie. Jest nas w Polsce prawie milion i wśród krajów Europy stanowimy liczną, wyróżniającą się grupę ludności.

Na początku roku było 30 wolnych działek, narazie brak chętnych. Może wiosna zachęci i pojawią się nowi działkowicze.

Zakończono remont i przebudowę budynku zarządu, główny wysiłek finansowy skierowano na zniwelowanie szkód popowodziowych, w tym zabezpieczenie alei i dróg.

Wieczyste użytkowanie – Sejm RP odrzucił orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który jednym głosem zdecydował, że nowelizacja ustawy z czerwca 1995 r. jest sprzeczna z Konstytucją. Za odrzuceniem orzeczenia TK opowiedziało się 267 posłów, 74 było przeciwnych, 8 wstrzymało się od głosowania. W ten sposób decyzja Sejmu zagwarantowała nam ochronę przed możliwością wywłaszczenia czy likwidacji ogrodów działkowych. Teren naszego Ogrodu ‚Podzamcze’ został nam przekazany w tzw. wieczyste użytkowanie.

ROK 1998 – JUBILEUSZOWY

Mamy 20 lat!

Zakończono prace przy przebudowie rurociągu wodnego dostarczającego wodę z górskiej rzeczki Czyżynki w Strudze do naszego punktu przelewowego. Położona została druga nitka rurociągu z rur PC o średnicy 110 mm o kielichowym połączeniu. Dzięki tej inwestycji szybciej napełniane są zbiorniki i sprawniej zaopatrywane w wodę poszczególne rejony ogrodu.

W październiku do Sejmu RP wysłaliśmy protest przeciw projektowi powszechnego uwłaszczenia proponowanego przez grupę posłów AWS. Projekt dotyczył także przynależnych do Polskiego Związki Działkowców – Ogrodów Działkowych.

Oto treść naszego protestu:

Wałbrzych, 30 września 1998 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w Warszawie

Dotyczy: Sprawy art. 8 poselskiego projektu ustawy o zasadach realizacji programu powszechnego uwłaszczenia obywateli RP.

Niżej podpisani, przedstawiciele największego na Dolnym Śląsku Pracowniczego Ogrodu Działkowego ‚Podzamcze’ w Wałbrzychu, wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw dla art. 8 poselskiego projektu ustawy o zasadach realizacji programu powszechnego uwłaszczenia obywateli RP.
Znajdujemy w nim zagrożenia dla interesów osiągniętych w naszej wiekowej działalności, wspólnoty całej infrastruktury ogrodowej oraz podstawowej, ekologicznej i produkcyjnej funkcji ogrodu.
Nad to, w projekcie ustawy, widzimy ponowną próbę rozbicia jedności naszego związku i działalności opartej na regulaminie pracowniczych ogrodów działkowych wydanym po uchwaleniu nowelizacji w dniu 23.06.1995 r.
Sens naszego istnienia i dalszego rozwoju ogrodu jako obiektu użyteczności publicznej nie może stać się przedmiotem przetargów i politycznych rozgrywek!
Nie chcemy zmian! Nie dawajcie nam niczego, ale i nie odbierajcie nam tego co już mamy!
Oczekujemy, podobnie jak ogrody innych europejskich krajach, poparcia w utrzymaniu i rozwoju ogrodu, w tworzeniu optymalnych warunków dla spokojnej pracy i wypoczynku naszego i naszych rodzin.
Apelujemy do Posłów – nie niszcie ogrodów, które nam i rodzinom naszym dobrze służą!

Podpisy:

Mańko Włodzimierz i inni

ROK 1999

Co mamy oprócz normalnych działek ogrodowych – Między innymi posiadamy 26114 m kwadratowych dróg utwardzonych żużlem i kamieniem. Rowy melioracyjne wyłożone płytami mają długość 1301 mb. 24 mosty z kręgów betonowych. Chronione parki ogrodowe. Parkingi na poboczach ogrodu. Plac w Strudze o pow. ok. 1000 m kwadratowych, na którym nad górską rzeką Czyżynką usytuowana jest nasza hydrofornia a także plac 680 m kwadratowych na najwyższym wzgórzu ogrodu, na którym w mozolnym trudzie zabudowane zostały zbiorniki wodne. To są te największe widoszne obiekty. Trudno wymieniać wszystko, choćby różne urządzenia, pompy, rurociągi itp.

Dotacja Krajowej Rady PZD – Otrzymaliśmy 3000,00 zł. na kontynuację inwestycji wodnej.

Członkowie zarządu podczas kontroli instalacji w hydroforni i w terenie, skąd w dali widać wzgórze stacji przelewowej.

44

45

Konferencja delegatów – Przybyłych jak zwykle przywitał Jan Kobel, przewodniczącym zebrania został Ryszard Kukla. Zatwierdzono plan pracy i przystąpiono do obrad.

Na zdjęciu poniżej – Prezydium Konferencji. Od lewej: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Lewandowski, prezes Jan Kobel, stoi przewodniczący zebrania Ryszard Kukla, dalej przedstawiciel Zarządu Okręgu PZD Stanisław Buja.

46

Poniżej moment dekoracji odznaczeniami ‚Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców’. Odznaczenia otrzymali: Włodzimierz Mańko, Henryk Mianowski i Stanisław Skwira.

47

W dalszej części konferencji głos zabierali delegaci. Pytania dotyczyły spraw gospodarczych, budowy rurociągu nawadniającego, uprzątania śmieci i wjazdu samochodami na teren ogrodu. Po zakończeniu dyskusji głos zabrał przedstawiciel Zarządu Okręgu PZD Stanisław Buja. Wyjaśnił wiele spraw, w tym także sytuację pracowniczych ogrodów działkowych, które bronią się przed skomunalizowaniem i sprzedaniem ich ziemi pod budowę nowych prywatnych inwestycji. Poniżej przemawiający Stanisław Buja.

48

Ocena stanu zagospodarowania ogrodu. Lustracja wykazała stan zadawalający. Systematycznie poprawia się wygląd poszczególnych działek. Na zdjęciach poniżej Stanisław Buja i Włodzimierz Mańko podczas wiosennego przeglądu ogrodu.

50

51

Remont budynku zarządu – Nie wytrzymał próby czasu portal budynku zarządu i wymagał przebudowy. Po prawie dwudziestu latach potrzebna była wymiana połowy frontowej ściany wraz z oknem i drzwiami. Poniżej – prace remontowe.

52

Ostatnie w tym roku zebranie Zarządu Ogrodu wraz z Komisją Rewizyjną i Rozjemczą odbyło się 28 grudnia. Preses Jan Kobel nakreślił przebieg powstania i rozwoju POD ‚Podzamcze’. W miłej rozmowie dominowały wspomnienia z ubiegłych lat. Mówiono o trudnościach i niepowodzeniach nieuchronnych w naszej działalności.

zdjęciach poniżej – członkowie zarządu i komisji.
Panowie – Prezes Jan Kobel i były Prezes Stanisław Buja
53
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Lewandowski oraz Komisji Rozjemczej Andrzej Wojciechowski
54
Ważną i odpowiedzialną funkcję administrowania POD ‚Podzamcze’ prowadzi Dorota Kobel – w rozmowie z paniami przedstawicielkami obu komisji
55
Członkowie zarządu – Józef Gwizdała, Tadeusz Kukla i Stanisław Skwira
56
Panowie instruktorzy – Stanisław Kawalec, Zbigniew Batkowski, Stanisław Galiński i powszechnie znany spec od sieci wodnej p. Czesław
57

ROK 2001

Nowy 2001 r. zapisany jest w historii naszego ogrodu w sposób szczególny: jako pierwszy rok nowego XXI wieku i jako jeden z przełomowych, gdzie kończy się kadencja jednego zarządu i rozpoczyna nowy, wybrany w głosowaniu na Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej.

26 maja 2001 r. w świetlicy POD ‚Podzamcze’ odbyła się konferencja delegatów. Otwarcia konferencji dokonał Prezes kończącego kadencję Zarządu Pan Buja. Tradycyjnie wybrano Prezydium Konferencji, Komisję Wyboczą, Mandatową oraz Uchwał i Wniosków. Zebranie przebiegało tradycyjnym tokiem, punktem kulminacyjnym było głosowanie nad składem nowego Zarządu Ogrodu. Komisja Skrutacyjna na czele z jej przewodniczącym Panem Robikiem podała wyniki i ogłosiła skład nowego Zarządu na lata 2001 – 2006. Nowo wybranym prezesem został Pan Henryk Wiernicki.

Na zebraniu Zarządu Prezes zaproponował na stanowisko Wiceprezesa Pana Krzysztofa Pradla, (który jednak po krótkim okresie czasu zrezygnował z pełnienia tego stanowiska), stanowisko sekretarza Pana Józefa Kuriatę, skarbnikiem została Pani Mirosława Kamecka. Powołano Komisję Socjalną z jej przewodniczącą Panią Marią Klimków oraz Komisję Bezpieczeństwa, Porządku i Ochrony Środowiska z Panem Zdzisławem Marcinko na czele.

Nowy Wiceprezes – Dotychczasowy Pan Krzysztof Pradla musiał ustąpić z zajmowanego stanowiska, na jego miejsce prawie jednogłośnie, przy jednym wstrzymującym się głosie wybrano Pana Zdzisława Marcinko.

Dzień Działkowca – odbyło się skromnie. Nie było wystawy kwiatów i plonów. W świetlicy zorganizowano spotkanie z członkami Zarządu, Komisją Rozjemczą i Rewizyjną, pracownikami biura oraz zaproszonymi gośćmi: przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji. Nie wyróżniano działkowiczów.

ROK 2002

Podstawowe założenia planowe na 2002 r

 • ułożenie rurociągu magistrali wodnej od stacji zbiorników do Al. Pszczelarskiej, Leśnej
 • wspomaganie grup inicjatywnych dla podłączonych alejek
 • dokończenie remontu ‚Domu Działkowca’
 • zakupienie sprzętu komputerowego
 • stałe utrzymanie porządku wokół budynku
 • wzmożenie kontroli nad przestrzeganiem regulaminu, a szczególnie: sprawy porządkowe, wjazdy samochodów na teren ogrodu
 • zakupienie nowych znaków i tabliczek z nazwami alejek
 • przegląd sieci wodnej

Śmieci – odwieczny problem. Zaśmiecane są rowy melioracyjne i teren przylegający do naszego ogrodu. Oj kultury to my się jeszcze musimy długo uczyć

25 maja odbyła się Konferencja Delegatów

Wybór nowego Wice Prezesa – w czerwcu rezygnację z funkcji Wice Prezesa Zarządu POD ‚Podzamcze’ złożył Pan Zdzisław Marcinko. Na jego miejsce powołano Pana Tadeusz Godlewskiego.

Dzień Działkowca

Obchody Dnia Działkowca przypadły 7 września. Zaproszono honorowych gości: Prezesa OZ PZD Wincentego Kulika, Prezesa SM Podzamcze Zdzisława Tomczaka, Komendanta Komisariatu I Policji Pana Chojwę.

Wyróżniających się działkowiczów nagrodzono,
bony towarowe otrzymali:

 1. Kasprzyk Tadeusz – użytkownik działki nr 89
 2. Korulczyk Zygmunt – użytkownik działki nr 590
 3. Małkowski Zbigniew – użytkownik działki nr 1374
 4. Czarnowski Kazimierz – użytkownik działki nr 1286
 5. Chyziński Tadeusz – użytkownik działki nr 2016
 6. Łuczak Tadeusz – użytkownik działki nr 2467

Nagrodami książkowymi uhonorowano:

 1. Edwarda Kochanowskiego – użytkownika dzniałki nr 9
 2. Lesława Lochmana – użytkownika działki nr 808
 3. Władysława Lewandowicza – użytkownika działki nr 1490
 4. Tadeusza Dybiec – użytkownika działki nr 1012
 5. Włodzimierza Magiełkę – użytkownika działki nr 1700
 6. Józefa Kadelskiego – użytkownika działki nr 2251

Zakończenie roku – Rok 2002 był wyjątkowo pracowitym rokiem dla Zarządu, który został wybrany zaledwie rok wcześniej. Pokonano szereg problemów. Usunięto najbardziej rażące skutki powodzi, jaka nawiedziła nas w lipcu. Skargi, uwagi, wnioski i zapytania działkowiczów uświadomiły nam, jak ciężka czeka nas jeszcze praca. Wiele spraw zostało załatwionych od ręki, wiele pozostało do realizacji w następnych latach (zakup sprzętu i komputeryzacja). Za swoją działalność Zarząd naszego ogrodu otrzymał dobrą ocenę ze strony OZ PZD, przyznano nam dyplom i nagrodę rzeczową – kosiarkę do trawy.

ROK 2003

Nowy rok przywitał nas nowymi podatkami. W wyniku zmian przepisów ustawy o Pracowniczych Ogrodach Działkowych wprowadzono z dniem 01.01.2003 r. podatki: od nieruchomości, leśny i rolny. Będzie nas to kosztowało ok. 5 tys. zł.

Komputeryzacja – tak jak wszędzie, również w naszym ogrodzie wprowadzenie programu komputerowego jest celowe i zasadne. W ogrodzie liczącym ponad 2,5 tys. działek niezbędna jest ewidencja umożliwiająca szybkie wyszukiwanie aktualnych informacji o danych użytkownikach i ich działkach. Trwają uzgodnienia z oferentem w tym zakresie.

Kondycja finansowa – Po ośmiu miesiącach działalności postanowiono sprawdzić wyniki finansowe ogrodu. Wszelkie wyliczenia księgowej Pani Ali Drogosz oraz kontrola Komisji Rewizyjnej wykazały, że ogród jest w dobrej kondycji, bez żadnych nieprawidłowości. Jedyny mankament to zaległości w opłatach. Około 500 działkowiczów zalega z opłatami.

Podsumowanie roku – Analizując sytuację finansową, realizację zadań inwestycyjnych przyznać trzeba, że i tym razem ogród wyjdzie na plus. Poza tym, że nie ułożono rur odwadniających wzdłuż alei Środkowej na odcinku 200 m., wszystkie inne zadania zostały wykonane. Poza planem została doprowadzona woda w rejonie alei Gazowej i tzw. Trójkącie Bermudzkim.

ROK 2004

Na rok 2004 przewidziano następujące prace modernizacyjne infrastruktury ogrodowej i remonty: aleje i drogi, ogrodzenie, urządzenia odwadniające oraz remont domu działkowca.

Anonimowe donosy – Niemal tradycją stało się robienie fermentu w okresie poprzedzającym Konferencję Delegatów. Pewna grupa ludzi rozsyłała donosy a wręcz paszkwile do wszystkich możliwych organów kontrolnych. Po części osiągnęli swój cel, ponieważ na zebraniu Zarządu w dniu 6 maja Prezes Zarządu Pan Henryk Wiernicki nie mogąc znieść podłych oszczerstw wobec jego osoby, zrezygnował z zajmowanej funkcji. Jeszcze tego samego dnia wybrano nowego Prezesa, został nim Pan Zdzisław Marcinko. Funkcję p.o. Wice Prezesa powierzono Panu Zygmuntowi Sienkiewiczowi. Nie bez echa jednak odbiły się te donosy. Zarząd przeszedł prawdziwą inwazję kontroli, przesłuchań, konfrontacji. Odwiedził nas m. in. kontroler Urzędu Skarbowego, który wnikliwie sprawdzając dokumentację, nie stwierdził najmniejszych nieprawidłowości, a donos uznał za bezpodstawny.

Konferencja Delegatów odbyła się 3 lipca – rewelacji nie odnotowano.

Dzień Działkowca – 11 września odbyły się tradycyjne obchody, były tym razem wyjątkowe. Już od rana przy świetlicy rozbrzmiewała muzyczka, na placu rozłożył się kiermasz.

58

O godz. 11 nastąpił start do pierwszego w historii POD ‚Podzamcze’ Biegu Działkowca pod patronatem Prezesa Zdzisława Marcinko. Honorową nagrodą była czapka Prezesa pełna śliwek. Oprócz tego zafundowano dla zwycięzców inne nagrody jak plecaczki, kosmetyki itp. Biegacze, zarówno panie jak i panowie pokonywali trasy wyścigu wytyczone wśród barwnych alejek naszego ogrodu.

Po południu w świetlicy wręczono nagrody książkowe wyróżnionym użytkownikom wytypowanych podczas lustracji działek. Byli to: Barbara i Robert Marcisz, Paweł Blachnik, Aleksander Romańczyk, Zdzisław Kantek, Henryk Majewski, Bożena i Kazimierz Durkacz, Ryszard Kiszka, Janusz Szlendak, Alicja Szablińska, Krystyna Waszkiewicz, Tadeusz Garbicz, Maria i Zdzisław Tarczyluk, Władysława Koszyk, Genowefa Kotynia, Bożena i Andrzej Skrzypczak, Małgorzata Wiłkomirska, Leszek Bujasz, Stanisław Kozik, Lucyna i Zbigniew Małkowski, Henryk Taborski, Adolf Wacławik, Krystyna Kot, Maria i Józef Bajor, Robert Zawadzki, Wanda i Ryszard Rakoczy, Izabella Stosik, Tadeusz Stelmach, Jolanta Czarnowska, Zbigniew Zaborowski i Józef Nawrocki.

Największa inwestycja – Jesienią tego roku została zaplanowana i zrealizowana jedna z największych inwestycji ostatnich lat. Gruntownie zostało przebudowane ujęcie wody na rzece Czyżynce, z której to czerpiemy wodę do zasilania sieci wodociągowej naszego ogrodu. Przy okazji prac regulacyjnych na rzece prowadzonych przez Urząd Gminy w Strudze, nasze dotychczasowe ujęcie wodne zostało całkowicie zmodernizowane. Spowodowało to przepływ większej ilości wody do naszej sieci. Wybudowano nowe zbiorniki, wymieniono rury doprowadzające wodę do zbiorników, poddano renowacji pompy. Całość inwestycji pochłonęła niemałe fundusze. Dlatego miejmy nadzieję, że w roku 2005 działkowicze zostaną całkowicie zaspokojeni w dostarczaniu wody na swoje działki.

59

60

Stąd doprowadzamy wodę do naszych działek

Poniżej przedstawiono na rysunkach schemat ujęcia wodnego oraz studnie i ich połączenie.
Zasada działania ujęcia wodnego jest następująca: z dennych rur ssących ułożonych w rzece woda dostaje się poprzez rurę ssącą do układu studzien usytuowanych obok rzeki a stąd przy pomocy pomp do hydroforni, która steruje napełnianiem zbiorników wodnych, które wcześniej są pokazane na zdjęciach.

65

66

Podsumowanie roku – Rok 2004 pomimo pewnych zawirowań należy zaliczyć do bardziej udanych i pracowitych. Ze wszystkich opresji Zarząd ogrodu wyszedł obronną ręką. Zrealizowano największą inwestycję – ujęcie wody na rzece Czyżynce zostało całkowicie zmodernizowane i przebudowane. Z prawdziwego zdarzenia odbyły się obchody Dni Działkowca. Klub Działkowca zorganizował dwie udane imprezy – Andrzejki i Sylwestra. Założenia i plany na rok 2004 zostały zrealizowane w 100%

TAKIE TO BYŁY POCZĄTKI !