Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

OPŁATY OGRODOWE

NA ROK 2017
Lp.
Rodzaj opłaty
Kwota
1
składka członkowska
6,00 zł
2
opłata ogrodowa
0,24 zł/m2
3
opłata za usuwanie śmieci
75,00 zł
4
opłata z tytułu funkcjonowania wodociągu
19,00 zł
5
opłata na inwestycje i remonty
10,00 zł
NA ROK 2016
Lp.
Rodzaj opłaty
Kwota
1
składka członkowska
6,00 zł
2
opłata ogrodowa
0,24 zł/m2
3
opłata za usuwanie śmieci
60,00 zł
4
opłata z tytułu funkcjonowania wodociągu
14,00 zł