Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

OPŁATY OGRODOWE

NA ROK 2022
Lp.
Rodzaj opłaty
Kwota
1
składka członkowska
6,00 zł
2
opłata ogrodowa
0,29 zł/m2
3
opłata za gospodarowanie odpadami
100,00 zł
4
opłata z tytułu funkcjonowania sieci wodociągowej
40,00 zł
5
opłata na inwestycje i remonty
20,00 zł