Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

ZARZĄD

Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Piątek Piotr
Prezes
2.
Janik Roman
Wiceprezes
3.
Frączak-Szczepaniak Beata
Sekretarz
4.
Tomczak Zdzisław
Skarbnik
5.
Grabas Tadeusz
Członek
6.
Grajek Zdzisław
Członek
7.
Kamecka Mirosława
Członek
8.
Klimków Maria
Członek
9.
Kuriata Józef
Członek
10.
Paprocka Elżbieta
Członek
11.
Skrzyński Ryszard
Członek