Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

Opłaty za działkę w ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu w 2022 roku

 • opłata ogrodowa w wysokości: 0,30 zł od m² działki,
 • opłata za gospodarowanie odpadami: 100,00 zł,
 • opłata za funkcjonowanie wodociągu ogrodowego: 50,00 zł,
 • opłata na inwestycje i remonty: 30,00 zł,
 • składka członkowska: 6,00 zł.

Wymienione opłaty ogrodowe działkowiec zobowiązany jest wpłacić w terminie do dnia:

30 czerwca 2023 roku:

  • NA KONTO BANKOWE
   odbiorca: ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu
   nr konta: 62 1090 2590 0000 0001 3408 6540
   tytułem: opłaty za rok 2023 – Imię i nazwisko, działka nr (podać numer swojej działki)
 • W KASIE ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu:
  w środy i czwartki w godz. 15:00-18:00 oraz piątki w godz. 9:00-12:00

        

Jak obliczyć opłatę za 2023 rok?
Przykład:

0,30 zł x np. 300 m² (powierzchnia działki) = 90,00 zł
+
100,00 zł (opłata za usuwanie śmieci od działki)
+
30,00 zł (opłata na inwestycje i remonty od działki)
+
50,00 zł (jeśli jest dostęp do ujęcia wodnego)
+
6,00 zł (składka członkowska)*
=
Razem rocznie: 276,00 zł**

Tutaj możesz sprawdzić powierzchnie swojej działki >>

Działkowcu!
Jeśli nie pamiętasz numeru, powierzchni swojej działki, bądź masz problem z wyliczeniem wysokości opłaty zadzwoń do nas:
tel. (74) 847-57-51
(środy i czwartki od 15:00 do 18:00, piątki od 9:00 do 12:00)
lub napisz wiadomość e-mail:
rodpodzamczewalbrzych@pzd.pl

* Składka członkowska od członka PZD wynosi 6,00 zł. W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, składka członkowska wynosi po 3,00 zł od każdego z nich: razem 6,00 zł.
** Suma opłat ogrodowych może różnić się ze względu na powierzchnię użytkowanej działki oraz dostęp do ujęcia wodnego.