Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

Opłaty za działkę w ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu w 2017 roku

 

 • opłata ogrodowa w wysokości: 0,24 zł od m² działki,
 • opłata za gospodarowanie odpadami: 75,00 zł,
 • opłata za funkcjonowanie wodociągu ogrodowego: 19,00 zł,
 • opłata na inwestycje i remonty: 10,00 zł,
 • składka członkowska: 6,00 zł.

UCHWAŁA NR 5/2017 KONFERENCJI DELEGATÓW – CZŁONKÓW PZD W ROD „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU z dnia 18 lutego 2017 r. w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia

UCHWAŁA NR 6/2017 KONFERENCJI DELEGATÓW – CZŁONKÓW PZD W ROD „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU z dnia 18 lutego 2017 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. Remont Domu Działkowca i infrastruktury ogrodowej.

UCHWAŁA NR 9/XI/2016 KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2017 r.

Wymienione opłaty ogrodowe działkowiec zobowiązany jest wpłacić w terminie do dnia:

30 czerwca 2017 roku:

 • NA KONTO BANKOWE
  odbiorca: ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu
  nr konta: 62 1090 2590 0000 0001 3408 6540
  (Uwaga! nowy numer rachunku bankowego)
  tytułem: opłaty za rok 2017 – Imię i nazwisko, działka nr (podać numer swojej działki)
 • W KASIE ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu:
  w poniedziałek i piątek od 9:00 do 12:00, w środę i czwartek od 15:00 do 18:00

          Uwaga! w sezonie działkowym kasa ROD będzie czynna w soboty

 

Jak obliczyć opłatę za 2017 rok?
Przykład:

0,24 zł x np. 300 m² (powierzchnia naszej działki) = 72,00 zł
+
75,00 zł (opłata za usuwanie śmieci od działki)
+
10,00 zł (opłata na inwestycje i remonty od działki)
+
19,00 zł (jeśli mam dostęp do ujęcia wodnego)
+
6,00 zł (składka członkowska)*
=
Razem rocznie – 182,00 zł**

Tutaj możesz sprawdzić powierzchnię swojej działki >>

 

Działkowcu!
Jeśli nie pamiętasz numeru, powierzchni swojej działki, bądź masz problem z wyliczeniem wysokości opłaty zadzwoń do nas:
tel. (74) 847-57-51
(w środy i czwartki od 15:00 do 18:00, w piątki od 9:00 do 12:00, w soboty od 9:00 do 13:00)
lub napisz wiadomość e-mail:
zarzad@rodpodzamcze.hb.pl

* Składka członkowska od członka PZD wynosi 6,00 zł. W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, składka członkowska wynosi po 3,00 zł od każdego z nich: razem 6,00 zł.
** Suma opłat ogrodowych może różnić się ze względu na powierzchnię użytkowanej działki oraz dostęp do ujęcia wodnego.