Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

KOMISJA REWIZYJNA

Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Dębczak Wacław
Przewodniczący
2.
Rzepecka Irena
Z-ca Przewodniczacego
3.
Niewiadomska Elżbieta
Sekretarz
4.
Pieprzka Danuta
Członek