Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

Wykaz wolnych działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Podzamcze” w Wałbrzychu

1. WYBÓR DZIAŁKI
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest wybranie wolnej działki znajdującej się w wykazie wolnych działek będących w dyspozycji Zarządu ROD:
– Wykaz wolnych działek (do pobrania), (stan na 24.03.2023 r.)
W celu ułatwienia znalezienia konkretnej działki pomoże w tym mapa  naszego ogrodu:
– Mapa ROD (do pobrania).
Proszę o wybranie kilku interesujących działek, ponieważ w międzyczasie jedna z nich może zostać zarezerwowana przez inna osobę.

2. KONTAKT Z ZARZĄDEM ROD
Osoba zainteresowana działką lub osoby (wyłącznie małżeństwo) składają wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:
– Wniosek (do pobrania)
Na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku przygotujemy niezbędne dokumenty.
O rezerwacji konkretnej działki decyduje kolejność zgłoszeń.

3. PODPISANIE DOKUMENTÓW
Poprzez kontakt telefoniczny ustalimy termin spotkania (data i godzina) w celu podpisania i odebrania wszystkich niezbędnych dokumentów w siedzibie ROD.

4. OPŁATY
Nowy działkowiec po nabyciu prawa do działki zobowiązany jest do uiszczenia opat ogrodowych:

Opłaty jednorazowe:
– Opłata ogrodowa określona przez Zarząd ROD: 200,00 zł
– Opłata ogrodowa określona przez Okręgową Radę PZD: 150,00 zł

Opłaty obowiązujące w 2022 roku:
– Składka członkowska: 6,00 zł
– Opłata na inwestycje i remonty: 20,00 zł
– Opłata na gospodarowanie odpadami: 100,00 zł
– Opłata na funkcjonowanie sieci wodociągowej: 40,00 zł
– Opłata na funkcjonowanie ROD: 0,29zł / metr kwadratowy działki

Więcej informacji o płatach >>

Kontakt telefoniczny:

środy-czwartki w godz. 15:00-18:00

piątki w godz. 9:00-12:00

Zarząd ROD

Podzamcze” w Wałbrzychu