Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"
Grant w wysokości 150 tys. zł dla ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu

Grant w wysokości 150 tys. zł dla ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu

Komisja konkursowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie grantu złożonych w I etapie konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian…