Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"
Zmiana organizacji pracy biura i kasy ROD

Zmiana organizacji pracy biura i kasy ROD

Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, biuro i kasa ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu ograniczyło bezpośredni kontakt z działkowcami i interesantami. Utrzymywanie kontaktu prowadzone jest w drodze komunikacji elektronicznej, telefonicznej i listownej. telefon kontaktowy: 74 847 57 51 (w środy i czwartki w godz. 15:00-18:00 oraz piątki w godz. 9:00-12:00)…