Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

Magazyn Ekspresu Reporterów z dnia 30.08.2016 r. – Informacja Prezydium OZ Sudeckiego PZD

W związku z wyemitowaniem przez TVP 2 w dniu 30 sierpnia 2016 r. w programie Magazyn ekspresu reporterów sprawy dot. pozbawienia Ryszarda Dudka członkostwa w Polskim Związku Działkowców i prawa użytkowania działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Podzamcze” w Wałbrzychu, Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju w uzupełnieniu informacji przekazanych przez realizatorów w/w programu wyjaśnia, że przyczyną utraty członkostwa w Związku były jego działania na szkodę PZD – § 36 i § 15 statutu PZD obowiązującego w dacie podjęcia uchwały Nr 73/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r. Zarządu ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu pozbawiającej go członkostwa Związku i prawa użytkowania działki.

Działania Ryszarda Dudka na szkodę PZD polegały na rozpowszechnianiu napastliwych, pomawiających wypowiedziach kierowanych do różnych instytucji i urzędów, publikowane w internecie i na plakatach, wzywające do delegalizacji PZD, stawiające zarzuty łamania prawa i nadużywania uprawnień, zarzucające zarządowi ROD „Podzamcze” oraz PZD działanie na szkodę działkowców, które to nie znalazły potwierdzenia w toku postępowań karnych prowadzonych na skutek rozmaitych doniesień Ryszarda Dudka. Zarzuty Ryszarda Dudka na działalność ROD „Podzamcze” i PZD nie znalazły także potwierdzenia w postępowaniu cywilnym z powództwa Ryszarda Dudka o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały pozbawiającej go członkostwa PZD i prawa użytkowania działki.

Odwołania Ryszarda Dudka składane do komisji rozjemczych PZD wszystkich szczebli właściwych do rozpatrzenia odwołania, nie zostały uwzględnione.

Również sądy obu instancji nie uwzględniły pozwu Ryszarda Dudka o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Nr 73/2010 Zarządu ROD „Podzamcze”. Po uprawomocnieniu się wyroku sądowego Zarząd ROD „Podzamcze” skierował pozew do Sądu Rejonowego o wydanie działki, który pozew uwzględnił.

W wyniku rozpatrzenia apelacji Ryszarda Dudka od wyroku Sądu Rejonowego nakazującego wydanie działki, Sąd Okręgowy rozstrzygnął sprawę w oparciu o zasady współżycia społecznego – art. 5 kodeksu cywilnego i zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że powództwo Zarządu ROD „Podzamcze” o wydanie działki oddalił.

Sąd Okręgowy stwierdził, że wraz z pozbawieniem Ryszarda Dudka członkostwa PZD wygasło prawo użytkowania działki ze względu na unormowania prawne – § 29 statutu PZD obowiązującego w dacie podjęcia uchwały Nr 73/2010 Zarządu ROD „Podzamcze”.

Jednocześnie Sąd Okręgowy uznał, że skoro w aktualnym stanie prawnym użytkowanie działki ogrodowej nie jest uzależnione od członkostwa w PZD, to działania Ryszarda Dudka na szkodę PZD nie mogłyby prowadzić do pozbawienia jego prawa do działki, a ewentualnych dalszych roszczeń strona powodowa bądź jej członkowie mogliby dochodzić na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych.

Co się zaś tyczy pomówień o tzw. esbecko milicyjnej przeszłości członków Zarządu ROD „Podzamcze” proponujemy zapoznać się z treścią w linku:

 Państwowa Komisja Wyborcza >> (pozycja nr 1)

/-/ Członkowie Prezydium OZS PZD

Informacja Prezydium OZ Sudeckiego PZD >>

Wysłano do:
okręgowe zarządy PZD (wszystkie)
sekretariat@pzd.pl
ekspres.reporterow@tvp.pl