Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

List działkowców z ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu do Rzecznika Praw Obywatelskich

w sprawie wystąpienia Rzecznika do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie zamieszkiwania i ponadnormatywnego budownictwa w rodzinnych ogrodach działkowych

Wałbrzych, 19 marca 2016 r.

Działkowcy
z Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Podzamcze” w Wałbrzychu

Rzecznik Praw Obywatelskich
Pan Adam Bodnar

Jesteśmy zaniepokojeni inicjatywą Pana podjętą w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, która podważa zakaz budowania ponadnormatywnych budowli i zamieszkiwania na działkach. Dał Pan temu wyraz w swoich wystąpieniach do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ujął się Pan za „krzywdą” jaką rzekomo wyrządzają przepisy tej ustawy dla 1,2% osób, które wbrew prawu wybudowały domy na działkach, mieszkają w nich, niszczą infrastrukturę ogrodową przez co zwiększają koszty eksploatacji urządzeń w ogrodach, które muszą ponosić wszyscy działkowcy. To nie są, jak Pan twierdzi biedni ludzie, którzy z braku mieszkania postanowili i wybudowali domy na działkach w rod.
Panie Rzeczniku
Biednych ludzi nie stać na wybudowanie nawet altany i tacy działkowcy też użytkują działki i zmuszeni są znosić uciążliwości powodowane przez „bezdomnych” posiadaczy domów na działkach. Szkoda, że nie zauważa Pan faktycznej krzywdy jaką wyrządzają mieszkający w domach na terenach ogrodów działkowych dla pozostałych 98,8% działkowców użytkujących działki zgodnie z prawem, którzy muszą walczyć, aby ich prawa były szanowane.
My działkowcy wiemy co znaczy dobrodziejstwo ogrodów działkowych, ponieważ nasz Ogród budowaliśmy sami własnymi rękoma od podstaw. Z niechcianego przez nikogo blisko 100 hektarowego zdegradowanego ekologicznie ugoru stworzyliśmy oazę zieleni, która służy nie tylko nam, gdyż także mieszkańcom osiedla sąsiadującego z naszym Ogrodem. Nigdy nie pozwolimy, aby w naszym Ogrodzie ktokolwiek wybudował dom i mieszkał w nim. Mamy i tak problemy z bezdomnymi, którzy w okresie jesienno-zimowym poszukują schronienia w altanach. W obronie bezdomnych i tych, którzy mogą stać się bezdomnymi powinien, naszym zdaniem, występować Rzecznik Praw Obywatelskich do odpowiednich organów władz publicznych, a nie poszukiwać rozwiązania problemu bezdomności poprzez zmianę ustawy o rod.
Jak to się dzieje i dlaczego, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie ingeruje aby wszyscy działkowcy byli równi wobec prawa, które obowiązuje w ogrodach działkowych a jedynie broni grupę osób, która rażąco tego prawa nie przestrzega i usiłuje zdobyć w ogrodach działkowych pozycję ponad prawem?
Pisze Pan w swoim wystąpieniu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, że osoby, które na stałe mieszkają na działkach, mogą stracić do nich prawi i być eksmitowane bez prawa do lokalu socjalnego. Według Pana ma to związek z działaniami Polskiego Związku Działkowców, który dąży do tego, aby rodzinne ogrody działkowe odpowiadały celom i potrzebom działkowców zapisanych w ustawie o rod.
Nie zainteresowało Pana co ma do powiedzenia w tej sprawie ponad milion działkowców, których interesy reprezentuje Polski Związek Działkowców, Wydaje się, że powaga Urzędu, który Pan sprawuje wymaga prowadzenia rozmów z partnerem społecznym, którym jest Polski Związek Działkowców, a nie ze stowarzyszeniami, które nic wspólnego nie mają z ogrodami działowymi a jedynie podjęły się roli obrońców tych, którzy mogą stracić swoje pieniądze, które włożyli w nielegalną budowę domów na działkach w rod.
Wiemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw obywateli i oczekujemy, iż podejmie Pan dialog z Polskim Związkiem Działkowców i wycofa nieuzasadniony wniosek skierowany do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podjęcie prac legislacyjnych w kierunku zmiany przepisów art. 13 ust. 3 i 42 ustawy o rod.

Zobacz list >>>