Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"
Działkowcu aktualizuj swoje dane w Ogrodzie!

Działkowcu aktualizuj swoje dane w Ogrodzie!

Zarząd ROD „Podzamcze” informuje, że zgodnie z § 81 regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu ROD na piśmie zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzję…

Rewolucja śmieciowa w 2016 r. w ROD

Rewolucja śmieciowa w 2016 r. w ROD

Każdy, kto chce wiedzieć jakie wydatki i z jakiego tytułu będzie ponosił w danym roku lub w jakimś innym przedziale czasowym, dokonuje najpierw rozeznania czy te wydatki wzrosną i o ile i ocenia, czy są one zasadne, bądź nie. Na przykładzie opłat za usuwanie śmieci pochodzących z naszych…