Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

Zima i problemy w ROD

W okresie zimy działkowcy rzadziej odwiedzają swoje działki, co skrzętnie wykorzystują złodzieje i bezdomni szukający schronienia w altanach. W tym okresie wałbrzyska Policja ma w ogrodach działkowych pełne ręce roboty.
Wałbrzyskie ogrody działkowe są  patrolowane przez Policję przez cały rok, a szczególnie w okresie późnej jesieni i zimy w ramach programu „Bezpieczny Ogród” (link do strony),  który realizowany jest od kilku lat.
Największy w Wałbrzychu ROD „Podzamcze” dzięki dobrej współpracy zarządu ROD i Komisariatu I Policji jest patrolowany nawet w nocnych porach. Z pewnością wizyty Policji na terenie ROD, a szczególnie w nocy są konieczne, bowiem zminimalizowały one kradzieże i dewastacje mienia działkowców. Aktualnie w porównaniu do lat ubiegłych do zarządu ROD wpływa znacznie mniej zgłoszeń działkowców o włamaniach do altan i kradzieżach.
Problemem są jednak działki opuszczone przez działkowców, gdzie schronienia szukają osoby bezdomne i te działki są szczególnie odwiedzane przez Policję a także Straż Miejską, która również wspomaga nasz Ogród w walce z kradzieżą i w usuwaniu bezdomnych do noclegowni i innych miejsc schronienia wyznaczonych przez władze miasta Wałbrzycha.
Działkowcy, którzy opuścili swoje działki z różnych powodów, najczęściej z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, nie zawiadomili o tym fakcie zarządu ROD i nie dokonali formalności związanych z rezygnacją z działki. Tym sposobem ci działkowcy umożliwiają bezdomnym schronienie w opuszczonych altanach. W tej sytuacji z tym problemem pozostaje zarząd ROD, który musi przeprowadzić czasochłonną procedurę, aby skutecznie rozwiązać umowy dzierżawy działkowej i wskazać odzyskane działki jako wolne do zagospodarowania przez inne osoby.
Zarząd ROD „Podzamcze” systematycznie odzyskuje te działki do swojej dyspozycji.
Czy wspólna praca zarządu ROD „Podzamcze” oraz Policji i Straży Miejskiej przyniesie oczekiwane przez działkowców efekty – czas pokaże.

Ryszard Skrzyński
działkowiec z ROD „Podzamcze”
w Wałbrzychu